Abraham. Catalogus van Belgische kranten

Ga naar: navigatie, zoeken

Hergebruik van gegevens

Zie ook: Open data

Public Domain Mark.png

Rechten

De gegevens in Abraham worden vrij en open ter beschikking gesteld. Alle metadata zijn vrij van bekende auteursrechtaanspraken. Je mag de data dus zonder toestemming verspreiden en gebruiken.

Bronvermelding

We vragen om deze bronvermelding op te nemen in werken die gebruik maken van de gegevens:

  • Bron: Abraham. Catalogus van Belgische kranten. Antwerpen: Vlaamse Erfgoedbibliotheken. krantencatalogus.be.

Bij afzonderlijke records vragen we om ook het recordnummer of de permalink te vermelden.

Bij het gebruiken van of verwijzing naar de gegevens mag je geen goedkeuring impliceren van de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken of bij deze databank betrokken partnerorganisaties.